Biblioterápia - bibliográfia


A

Acquainted with the Night : psychoanalysis and poetic imagination / ed. Hamish Canham, Carole Satyamurti. London. Karnac, 2003. (The Tavistock Clinic Series)

Apostol Éva: "A legfontosabb, hogy ki tudjam nyitni a szívemet" : beszélgetés Apostol Éva gyógypedagógussal, művészetterapeutával, a Frim Jakab Értelmi Fogyatékos Felnőttek Napköziotthonának vezetőjével. (In: Taní-tani, 2001. 18-19. sz. pp. 186-194.)

Arnóth Károly – Vidra Szabó Ferenc: A könyvtár szociális funkciója. Budapest. OSZK, 1995.

B
Balogh Tibor : Lélek és játék / ill. összeáll. Sinkó János. Budapest. Akadémiai, 2001. Bibliogr.: p. 91-92.

Bartos Éva:
            A biblioterápia, mint speciális olvasószolgálati tevékenység
            (Könyvtári levelezőlap 2001. július-augusztus)

            Éltető irodalom (In. Segített a könyv, a mese. Bp. : Magyar Olvasástársaság,
            1999. 11-23. p.)

Batári Gyula: Az olvasás gyógyító hatásáról. Szenior, 2003.

Benedek László: Játék és pszichoterápia / ill. Gyarmathy László Budapest : Animula, 2001. 256 p. : ill. ; Bibliogr.: p. 246-248.

Benjámin Judit: Idősek és betegek könyvtári ellátása : szakirodalmi szemle. Budapest : OSZK KMK, 1981. 117 p. 

A beteg ember könyvei : bibliográfia / összeáll. Boldizsár Ildikó. Budapest : OSZK KMK : Téka, 1988. (Közhasznú kisbibliográfiák : Tudja-e, hogy kérheti?)

Black, S.: Személyiség, a könyvtárosok mint közvetítők (In. Könyvtári Figyelő 1982. 5. sz.)

Bolton, Gillie: The Therapeutic Potential of Creative Writing : writing myself. London : Jessica Kingsley publishers, 1999. www.gilliebolton.com

Blatner, Adam: A pszichodráma alapjai : történet, elmélet és gyakorlat. Budapest : Animula, 2004. 176 p. (Sorozat a csoportról ; 5.)

Brewster, Elisabeth: The reading remedy : bibliotherapy in practice 

Buda Béla: Empátia, a beleélés lélektana.  Bp. Urbis, 2006. 347 p.

C
Creative Writing in Health and Social Care / ed. Fiona Sampson ; foreword Christina Patterson.
London: Jessica Kingsley Publishers, 2004.

Csabai Márta - Csörsz Ilona- Szili Katalin: A  gyógyító  kapcsolat élménye. Bp. : Oriold és Társai, 2009.

Családi boldogság, családi pokol? : az együttélés művészete / szerk. Gutman Bea. Budapest : Jaffa : Affarone, 2009. 246 p. (Mesterkurzus)
Tartalom: 1., Szülők és gyermekek - jól értjük egymést? / Ranschburg Jenő. - 2., Nálunk minden rendben van... - Amikor a látszat csal / Tari Annamária. - 3., Családi boldogság, családi pokol / Csernus Imre. - 4., A családi élet - a változások folyamata / Komlósi Piroska. - 5., Az egészséges egyensúlyban lévő és a kórosan működő család / Pál Ferenc. - 6., Belső szilárdság és családunk múltja / Mohás Lívia. - 7., Családi játszmák - Mit akarunk egymástól? Mit akarjunk egymástól? / Vekerdy Tamás. - 8., Családi örökségünk és a tehetség kibontakoztatása / Czeizel Endre. - 9., Hol van itt a szeretet? / Angster Mária. - 10., Családi boldogság, családi pokol? / Popper Péter

Csasztvanné Ballók Éva: Biblioterápia a könyvtári gyakorlatban. Jászberény : Szent István Egyetem. Jászberényi Főiskolai Kar, 2005. 51 p. : ill. + 1 db CD-ROM. Bibliogr.: p.48-49. www.vfmk.hu/node/1139

Csépe Valéria: Az olvasó agy : olvasás, beszéd és az agy. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006.

D
De Bono, Edward: A kreatív elme : 62 gyakorlat a kreativitás növelésére. Budapest : HVG Rt., 2009. 

DeHart, Florence E.: Emberi kapcsolatok a könyvtárban. Budapest : OSZK, 1997.

Dió Zoltán - Gergely István : Erről van szó általában... (In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 4-5. sz. pp. 37-42.)

Doll, Beth – Doll, Carroll: A biblioterápia meghatározása / ford.: Kovács M. Krisztina (In:Könyv és Nevelés 2000. 3. pp. 5-26.) epa.oszk.hu/01200/01245/00007/cikk1.html


Doll, Beth: Bibliotherapy with young people : librarians and mental health professionals working together. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1997. 124 p. : ill. Bibliogr.: 99-111. p.

Dying, Bereavement and the Healing Arts / ed. Gillie Bolton. London: Jessica Kingsley Publishers, 2008.

E
Eco, Umberto:
            Hat séta a fikció erdejében / ford. Schéry András, Gy. Horváth László. Budapest.
            Európa, 2007. 213 p.

            A nyitott mű : forma és meghatározatlanság a kortárs poétikában. Bp. Európa,     2006. (138-162. p.)

"Az élet él és élni akar" : könyvek az egészségről / összeáll. Benkő Zsuzsanna és Boldizsár Ildikó. Budapest : OSZK KMK : Könyvért, 1987.( Tudja-e, hogy kérheti? : Közhasznú kisbibliográfiák)

Érsek Rózsa: Vidám meseolvasó : a szövegértő olvasás fejlesztésére / ill. Paulovkin Boglárka. Budapest : Scolar, 2010.

Az értelmező közösségek elmélete / szerk. Kálmán C. György. Bp. Balassi, 2001. 201 p.

F
Fábián Edit: Az olvasás lelki folyamatai : biblioterápia szakdolgozat. Baja : Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, 2002.

Feldmár András - Büky Dorottya: A barna tehén fia / ill. Büky Dorottya. Budapest : Jaffa,  2010. 190 p.

Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Budapest : Kairosz, 2005.

Forward, Susan: Mérgező szülők : hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől, és nyerjük vissza életünket? / ford. és az utószót írta Kövi György. Budapest : Háttér, 2009. Bibliogr.: p. 347. (Lélek kontroll) 

Frankl, Viktor E.:
            Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Bp. :  Jel, 2005. (Értelmes Élet)
            „Az értelem tehát mindenkor egy konkrét szituáció konkrét értelme. Mindig a »pillanat követelménye«,                    
                  ami azonban mindenkor egy konkrét személyhez szól. S ahogy minden egyes szituáció egyszeri,                       
                  ugyanúgy minden egyes személy egyedülálló. Minden nap, minden óra egy új értelemmel szolgál és 
                  minden emberre egy másik értelem vár. (...) Nincs olyan helyzet, melyben az élet ne kínálna fel egy 
                  értelemlehetőséget, s nincs olyan személy, akinek az élet ne tartogatna egy feladatot.”

            Mégis mondj igent az életre. Pszichoteam, 1988.

Fűzfa Balázs: Az irodalom mint önreflektív pedagógia (In.: Fordulópont 17.)

G
Gászpor Réka: Verbális és nonverbális kommunikáció. Budapest: Pont, 2003.

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség. Bp. OSZK, 1998. 227 p.

Gödéné Török Ildikó: A gyógyító könyv. Sopron : Szerző, 2006. Bibliogr. :p. 74-76.

H
Halász László:
            Hasonmás - az ember kettőssége. Budapest : Scientia Humana, 1993. Bibliogr.: p. 255-   265.

            Az olvasás: nyomozás és felfedezés. Budapest, Gondolat 1983.

            Szociális megismerés és társadalmi megértés. Bp. : Akadémiai, 1996.

Hamann, Brigitte: A tizenkét archetípus : az állatöv és a személyiségstruktúra / ford. Szabó Judit. Piliscsaba : Bioenergetic, 2007.

Hász Erzsébet:
            A biblioterápia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései : 1-2. (In: Magyar Felsőoktatás, 2001. 4. 
            sz. pp. 49-50. ; 5-6. sz. pp. 55-56.)         

            A biblioterápia oktatásának tapasztalatairól : 1-2. (In: Magyar Felsőoktatás, 2001. 1-2. sz. pp. 51-
            52. ; 3. sz. pp. 52-53.)

            A bűnprobléma genezise a világirodalomban : első megközelítés. Budapest : KÖT, 1995. 218 p. 
            Bibliogr.: p. 209-218.

            Irodalomterápia : szöveggyűjtemény. Budapest : Gondolat : Animula, 1995. 225 p. Tartalom:  

           A művészetterápia a felsőoktatás alapképzési szintjén : 1-2. (In: Magyar Felsőoktatás, 2003. 8. sz.
           pp. 55-56. ; 9-10. sz. pp. 51-52.)

            A művészetterápia a felsőoktatásban : 1-2. (In: Magyar Felsőoktatás, 2001. 7. sz. pp. 46-47. ; 
            8. sz. - p. 50-51.)
            
            Vendég a háznál : riport Hász Erzsébettel és Szegő Nórával a MR műsorában 2003. május 30. 
            www.babanet.hu/vendegahaznal/vend030530.htm
        
Hauser, Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete 2. kötet. Bp. Gondolat, (p. 33-70.)

A ház tovább épül / szerk. Simon P. Györgyi. Budapest : Animula, 1999. 116 p.  (Pszichodráma a gyakorlatban ; 4.)

Hornby, Nick: Vájtfülűek brancsa : Egy olykor elkeseredett, de örök optimista olvasó naplója / ford. Siklós Márta. Európa, 2008.

Hunt, Celia: Therapeutic dimensions of autobiography in Creative Writing. London : Jessica Kingsley Publishers, 2000.

I
Az irodalomértés horizontjai / szerk.: Kabdebó Loránt, Kulcsár Szabó Ernő. Pécs : JPTE, , 1995. 334 p.

J
Játékban felnőni / szerk. Simon P. Györgyi. Budapest : Animula, 1996. 101 p. (Pszichodráma a gyakorlatban ; 1.)

Jauss, Hans Robert: Az irodalmi mű elhatárolásához (In. Szó - művészet - társadalom.
szerk. Lőrincz Judit. Bp. 1993. p. 37-46.)

Jeney Éva: Gyógyító irodalom (In: Medical tribune 2010. 02.25.) www.medicalonline.hu/download.php?id=3128

Józsa Péter - Leenhard, Jacques: Két főváros - két regény - két értékvilág : olvasásszociológiai kísérlet. Bp. : Gondolat, 1981. (530  p.)

Joyce Rubin, Rhea: Using bibliotherapy : a guide to theory and practice. Oryx Press, 1978.

K
Kádárné Fülöp Judit: Szövegtípusok (In: Új Pedagógiai Szemle, 1996. 3. sz. 35-46. p.)

Kamarás István:
            Az irodalmi érték esélye lektűrolvasóknál. Bp. NPI, 1974. 91 p.

            Légvárak vagy végvárak? : tanulmányok, esszék, vitacikkek az
            olvasásról és a könyvtárról. Bp. Múzsák, 1985. 226 p.

            Olvasatok. Bp. Osiris, 1996.

            Olvasó a határon. Bp. Pont, 2002.
           
Kamarás István - Luckham, Bryan: Olvasmányválasztás Manchesterben és
Miskolcon. Bp. KMK, 1980.

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor:
            Beszéd és személyiség 1-3. Budapest : Vita Kiadó, 1989.

            "Jelbeszéd az életünk" : a szimbolizáció története és kutatásának módszerei / szerk. Budapest : Osiris, 
            2002.323 p.

            Magyarságszimbólumok. EFI, 2002. 328 p., [24] t. : ill. (Örökség)
            Bibliogr.: p. 324-328.

            A nyelv és az esztétikum szerepéről a megismerésben. Budapest : Népművelési Intézet, 1978.

            Rejtjelek : 1. hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink. Budapest : Interart : Szorobán, 1993. 285 
            p. Készükt a Magyar Televízió "Rejtjelek" c. sorozata alapján. Bibliogr.: p. 265-278.
            Video: Rejtjelek 1 / rend. Péter Klára ; operatőr Horváth Miklós ; zene Móczán Péter. Budapest : 
            Televideó, 1993. 179 min.
            Tartalom: Kapcsolatteremtés, Környezethatás, Ismeretrendezés, Tekintélykövetés, Feladatvégzés, Erkölcs

            Rejtjelek 2 : fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Budapest : Kossuth, 1995. 253 p. Bibliogr. 
            p. 247-253.

Kast, Verena: Álmok : a tudattalan titokzatos nyelve / ford. Murányi Beatrix. Budapest : Európa, 2010. (Mérleg)

Katona Ferenc: Az öntudat ébredése. Budapest : Gondolat, 1979.

Kismamák könyvei : bibliográfia / összeáll. Bartók Györgyi és Hölgyesi Györgyi. Budapest : OSZK KMK : Téka, 1988. (Közhasznú kisbibliográfiák : Tudja-e, hogy kérheti?)

Kolutácz Judit: Fejlesztő biblioterápia : szakdolgozat. Bp. : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2005.

Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény / szerk. Szekszárdi Júlia. Veszprém : VEK., 1994.
Tartalom: 1. Szemelvények a szociológia konfliktuselméleteiből / Cseh-Szombathy László-- 2. A konfliktuskutatás adaptálása az értékorientációk vizsgálatára / Váriné Szilágyi Ibolya-- 3. A konfliktus fogalmának pedagógiai megközelitése / Szekszárdi Júlia-- 4. "Szeressétek a gyermekkort..." / Jean Jacques Rousseau-- 5. A gyermeki mint protest / Mérei Ferenc-- 6. A nevelés és a valóságelv / Bruno Bettelheim-- 7. Értéktagadás - nyilt és rejtett formákban / Váriné Szilágyi Ibolya-- 8. A nevelés vége? / Zrinszky László-- 9. Konfliktuskezelési paradigmák / Szekszárdi Júlia-- 10. Az erők konstellációja. Konfliktus / Kurt Lewin-- 11. Védekező mechanizmusok / Rudas János-- 12. A csoport specifikus hatótényezői: a csoportdinamikai történések / Bagdy Emőke-- 13. A rivalizálás / Carl Weiss-- 14. Pedagógusok nézetei a rivalizációról / Fülöp Márta-- 15. A bűnbak / Mérei Ferenc-- 16. Az emberi agresszió / Elliot Aronson-- 17. Az iskolai szabályozás / Nagy Mária, Várhegyi György-- 18. A szorgalmasok / Járó Katalin, Fenyő D. György-- 19. A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfliktusai / Szekszárdi Júlia-- 20. Agressziv stratégiák / Hankiss Elemér-- 21. Társaink tükrében / Kamarás István-- 22. Konfliktushelyzetek / Kósáné Ormai Vera-- 23. Egy konfliktusfeldolgozási modell / Georg E. Becker-- 24. A III. módszer: hatlépéses problémamegoldó folyamat / Thomas Gordon-- 25. Egy autentikus eset / Lelkes Éva-- 26. Egy korrekciós kisérlet / Pál Tamás-- 27. Tudunk-e együtt élni ezen a bolygón?

L
Laikus olvasók? : a nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei / szerk. Lóránd Zsófia ; írták Arató László et al. Budapest : L'Harmattan, 2006. (Dayka könyvek)
A Dayka Gábor Társaság által 2004. máj. 13-14. között "Laikus olvasás és populáris kultúra" címmel Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga.

Lakjuk a házat / szerk. Simon P. Györgyi. Budapest : Animula, 2000. 155 p. (Pszichodráma a gyakorlatban ; 5.)

Leedy, Jack. J.:
            Poetry as healer : mending the troubled mind. New York : Vanguard, 1985.
            
            Poetry therapy: The use of poetry in the treatment of emotional disorders. Philadelphia : Lippincott, 
            1969.

Leena, Kirstinä - Lőrincz Judit: Magyarok és finnek a fikció világában. (Balázs József és Veijo Meri     kisregényeinek befogadása.  Bp. OSZK KMK, 1992. Múzsák 230 p.

Lelki folyamatok dinamikája : a képi világ diagnosztikában és terápiában / szerk. Wolfgang Sehringer és Vass Zoltán. Budapest : Flaccus, 2005. 319 p.     

Lerner, Arthur – Mahlendorf, Ursula: Life guidance through literature. Chicago : American Library Assosiation. 1992.

Liedloff, Jean: Az elveszett boldogság nyomában : a kontinuum-elv / ford. Barta Judit. Piliscsaba : Kétezeregy Kiadó, 2007.

Ligetünk / szerk. Simon P. Györgyi. Budapest : Animula, 2001. 119 p. (Pszichodráma a gyakorlatban ; 6.)                  

M
Maclean, Ian: Olvasás és értelmezés (In.:Bevezetés a modern irodalomelméletbe / szerk. Ann Jefferson, David Robey, Bp. Osiris, 1995. 139-164. p.)

Magyar olvasási kultúra határon innen és túl / Gereben Ferenc, Lőrincz Judit, Nagy Attila,
V. Szabó Ferenc. Bp. Közép-Európa Intézet, 1993. 180 p.

Manguel, Alberto: Az olvasás története / ford. Széky János. Budapest : Park, 2001. (Bibliogr. p. 331-364.)

Master, Farokh J.: Az anya lelkiállapotának hatása születendő gyermekére. Nagykovácsi : Remedium, cop. 2000.

Mazza, Nicholas:
            Poetry Therapy : interface of the Arts of Psychology.
            CRC Press, 1999.

            Poetry Therapy : theory and Practice. Routledge 2003.

McCarty Hynes, Arleen - Hynes-Berry, Mary: Biblio/poetry therapy : the interactive process : a handbook. MN : North Star Press of St.Cloud, 1994.

Megélni - túlélni / Haász Marianna, Vikár András et al. Bp. : Animula, 1997. 128 p. (Pszichodráma a gyakorlatban ; 2.)

Mérei Ferenc:
            Közösségek rejtett hálózata : szociometriai értelmezés. Budapest : Osiris, 2006. (Osiris   könyvtár. 
            Pszichológia) Bibliogr.: p. 326-334.

            "...vett a füvektől édes illatot" : művészetpszichológia. Budapest : Múzsák, 1986.
            250 p. ; 20 cm

Mesterkurzus : a megismerés útjai : tanulmánykötet / szerk. Palcsó Mária. Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2007.
Tartalom: 1., "Egy öreg civilizáció nem siet sehová" / Sári László. - 2., Egyén, közösség, interakció / Csányi Vilmos. - 3., A "századik majom" / Mohás Lívia. - 4., Százezer lépésnyi fájdalom a hitelesség megszerzésének útján / Csernus Imre. - 5., Nemzedékek sorsa és felelőssége / Popper Péter. - 6., A jövőbe veszett generációk / Csepeli György. - 7., Merre is megyünk? / Horváth Zoltán. - 8., Út az egészség felé / Váradi Tibor. - 9., Családi életciklusok és fejlődési sajátosságok / Bagdy Emőke. - 10., Családon innen és családon túl / Popper Péter. - 11., Gondolkodj a szíveddel / Kígyós Éva. - 12., Játszmák a családban / Ranschburg Jenő. - 13., Bűn - esetek : hogyan találjuk magunkat a bűnben? / Baktay Zelka. - 14., A háború vagy a béke szigete? / Kalo Jenő. - 15., A külsőleg megvalósítható és a belsőleg lehetséges / Popper Péter. - 16., "A szeretetben istenek vagyunk, a gyűlöletben állatok" : az attitűd és az érzelem / Pándy Mária. - 17., A bennünk lévő sötétségről / Popper Péter. - 18., Bűn és bűntudat / Popper Péter. - 19., Mit kezdjünk a panaszkodással? / Wéber Péter. - 20., A panaszkodás kényszere / Baktay Miklós. - 21., Tranzakció-analitikus megközelítés / F. Várkonyi Zsuzsa. - 22., Az önzés mint szenvedéseink forrása - a buddhizmus tanítása a szenvedésről / Mireisz László. - 23., Elpusztíthatod-e, amit nem te teremtettél? / Popper Péter. - 24.,Szerepválság és konfliktusok a fogyasztói társadalomban / Tari Annamária. - 25., A hős útja / Kígyós Éva. - 26., Az erőszakos élet, az ördög és a katasztrófavakság / Popper Péter. - 27., Tiltások, tabuk és a devianciák kapcsolata / Lux Elvira. - 28., A civilizált lélek / Matolcsi-Papp Zoltán. - 29., ...mint a tükörcserepek / Kalo Jenő

Mező Tibor: A biblioterápia kézikönyve biblioterapia.harmoniakert.hu/index.htm

Mohás Lívia:
            Álomkönyv. Budapest : Argumentum, 2005.

            Nők a harmadik évezredben. Budapest : Saxum, 2009.

Moreno, Joseph J.: Belső zenéd dallama : zeneterápia és pszichodráma / ford. Kassainé Tar Ildikó. Budapest : L'Harmattan, 2007. Bibliogr.: p. 108-111. www.harmattan.hu/konyv_306.html

Moretti Magdolna:
      „Figyelj rám, mintha jel volnék!” : gyermek – lélek – tükör : psyrodalmi
       olvasókönyv /  Németh Attila közr. Medicina, 2008.
    
       "...ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja" : psyrodalmi szöveggyűjtemény
      / közr. Németh   Attila. Budapest : Medicina, 2006. 543 p.

Morrison, Blake: The reading cure

Művészetek, szimbólumok, terápiák / szerk. Bagdy Emőke, Bognár Andrea, Urbánné
Varga Katalin. Bp. Pszüchagógosz BT, 1995.

N
Nagy Attila: A biblioterápia honosítása a magyarországi könyvtárosképzésben. (In: Fordulópont, 2004. 2. sz. pp. 64-72.)     

Németh Attila: Pszichiátria - másképp / ill. Quitt László. Budapest : Medicina, 2003. 195 p. : ill. ; 20 cm.

Nonverbális pszichoterápiák / összeáll. Juhász Sándor. Bp. : Magyar Pszichiátriai Társ., 1999. 293 p. (Animula könyvek)        

O
Oláh Andor: Élménybeszámoló a biblioterápáról. (In: Természetgyógyászat l992. 2.sz. 8-9.p.)

Az olvasás anatómiája / szerk. Hajdú Ráfis, Kamarás István. Bp. Gondolat, 1982. 531 p.

Olvasás és társadalom : olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia : szöveggyűjtemény / Gereben Ferenc, Nagy Attila. Budapest : Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1992.

Olvasókönyv a biblioterápiáról / összeáll. Bartos Éva. Budapest : OSZK KMK, 1989.


Ördögh Szilveszter: A könyv is olvas engem : kísérletek befogadására. Bp. Pátria, 1993.

P
Pennac, Daniel: Nemkötelező olvasmány / Gedényiné Gaál Zsuzsanna nyersfordításának felhasználásával Székely Sz. Magdolna ford. Budapest : Fekete Sas, 2001.


Peseschkian, Nossrat: A tudós és a tevehejcsár : keleti történetek, nyugati lelki bajok / ford. Adamik Lajos , ill. Vida Győző. Helikon, 1991.www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=a-tudos-meg-a-tevehajcsar&ID=46494

Philips, Deborah – Linington, Liz – Penman, Debra: Writing well : creative writing and mental health. London : Jessica Kingsley Publishers, 1999.

Poetry in the Therapeutic Experience / ed. Arthur Lerner. New York : Pergamon, 1978. ;  MMB Music, 1994.

Polcz Alaine:
            Aktív játékdiagnosztika és játékterápia. Intaháza : Pszichiatriai Rehabilitációs Intézet,                1985

            Világjáték : dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia. Bp. : Pont, 1999.

A pszichodráma csoport : válogatás a hazai szakirodalomból / szerk. Vikár András, Sáfrán Zsófia.  Bp. : Animula, 1999. 191 p. (Sorozat a csoportról ; 3.)

A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása / szerk Erdélyi Ildikó. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987. Bibliogr.: p. 182-185.

Purves, Libby: Hogyan ne legyünk tökéletes család? / ford. Lázár Júlia ; ill. Viv Quillin. Budapest : Gabo, 2007.
           
R
Rácz Tiborné: Fejlesztő biblioterápia kísérletek Kelet-Magyarországon az 1990-es években : szakdolgozat / konzulens Suppné Tarnay Györgyi. Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1996.

Rogers, Carl R.: Valakivé válni : a személyiség születése. Edge, 2000. (Forradalmi újításai közül a legismertebb a kliensközpontú pszichoterápia és az élet minden területén - a nevelésben, a kommunikációban, a házastársi vagy éppen a nemzetközi konfliktusok megoldásában - alkalmazható személyközpontú megközelítés. Rogers üzenete egyszerű: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek a döntéseik.)


Rudas János: Delfi örökösei : önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Budapest : Lélekben Otthon, 2007. Bibliogr. p. 312-316.

S
Sáfrány Erzsébet: A biblioterápia könyvtári lehetőségei : deviáns fiatalok biblioterápiája a könyvtárakban : szakdolgozat. Bp. : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2005.

Segített a könyv, a mese : vallomások életről, irodalomról, olvasásról : elbeszélés(ek), vers(ek), tanulmány(ok / szerk. Bartos Éva.Budapest : Magyar Olvasástársaság, OSZK, 1999.

The self on the page : theory and practice of creative writing : writing myself / ed. Celia Hunt & Fiona Sampson. London : Jessica Kingsley Publishers 1998.

Sóron Ildikó:            
        Művészetterápiák alkalmazásának új lehetőségei (In: Könyv, könyvtár könyvtáros. 2009.       
        június. 18/ 6. sz.  p. 21-32.)

        A művészetterápiák könyvtári alkalmazása (In: Könyvtári levelezőlap. 2009. 21/ 3. sz. p.
        7-9.)

        Wellness a könyvtárban : műKINCSvadászat 1 (In: Könyvtári levelezőlap 2010. 22/2. sz.  
        p.19 – 20.)

Stern, Daniel N.: Az anyaság állapota : a szülő-csecsemő pszichoterápia egységes szemlélete. Budapest : Animula, 1995. (A pszichoterápia klasszikusai)

Szántai Gabriella: "Líra? Epika? Dráma!": pszichodramatikus szülőcsoporttal működő dadogásterápia tapasztalatai : „Valahol Európában?!...” : feladatok és lehetőségek a közoktatásban az uniós csatlakozás idején : IX. Logopédiai és Pedagógiai Napok, Sopron : 2003. március 27-29.  / szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás. - Sopron : "ˇFogjuk a kezed" Egyesület, 2003.

Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; ford. Albert Ágnes et al. ; szerk. Nagy János, V. Komlósi Annamária. Budapest : Osiris, 2006. 590 p. : ill. (Osiris tankönyvek. Bibliogr.: p. 509-564.

Szenes Andrea: IGEN : élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról www.andi.hu/dl/igen.pdf

Szokács Kinga: A pszichodráma pszichológiai és kultúrtörténeti gyökerei. (In: Nyelv Világ, 2004. 1. sz. pp. 22-25.)

Szupervízió : egyén csoport szervezet / szerk. Bagdy Emőke, Wiesner Erzsébet. Printx Budavár, 2005.

T
Téglánként a házat / szerk. Simon P. Györgyi. Budapest : Animula, 1998. 98 p. (Pszichodráma a gyakorlatban ; 3.)

Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai. Debrecen : Pedellus, 2002.

U
Uramovszky Mária: Biblioterápia : a könyvek lélektani hatása : szakdolgozat. Baja : Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, 2005.

V
Varga Csilla: A biblioterápia közvetlen hatása személyiségünkre, közvetlen hatása életünkre. Salgótarján : Szerző, 1997.

Vége a Gutenberg-galaxisnak? szerk. Halász László. Bp. Gondolat, 1985.

Vekerdy Tamás:  Honnan? Hová? : tíz beszélgetés életről, halálról, szerelemről / ill. Réber
László.  Budapest : Holnap, 2010.

Vidra Szabó Ferenc: A könyvtárhasználati szokások változásai az utóbbi tíz évben (In. Könyvtári Figyelő 1997. 1. sz..)

W
Writing : self and reflexivity / ed. Celia Hunt & Fiona Sampson. New York : Palgrave Macmillan, 2005.

Writing cures : an introductory handbook of writing in counselling and psychotherapy / ed. G. Bolton, S. Howlett, C. Lago & J.K. Wright. New York : Brunner-Routledge, 2004.

Writing works:  a resource handbook for therapeutic writing workshops and activities / ed. Gillie Bolton, Victoria Field & Kate Thompson. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Y
Yalom, Irvin D. www.yalom.com/
            Egzisztenciális pszichoterápia. Budapest : Animula, 2003. 390 p.
            A Schopenhauer-terápia / Fordító Résch Éva. Bp. : Park Kiadó, 2010.  konyves.blog.hu/2010/09/16/irvin_d_yalom_schopenhauer_terapia_reszlet  www.olvassbele.hu/index.php/uj-koenyvek/2023-yalom-irvin-d-a-schopenhauer-terapia

Z
Žiliené, Simona: Bibliotherapy (Vilnius, Riga) archive.ifla.org/VII/s46/conf/Riga_Ziliene.pdf

*
Műlemzések


88 híres vers és értelmezése a világirodalomból. Budapest : Móra, 1994. 547 p.
Tartalom: 1. Sazpphó: Boldog ember... / ford. Kölcsey Ferenc ; elemezte Tótfalusi István-- 2. Anakreon: Töredék a halálról / ford. Radnóti Miklós ; elemezte Tótfalusi István-- 3. Theokritosz: Aratómunkások / ford. Meller Péter ; elemezte Tótfalusi István-- 4. Caius Valerius Catullus: Lesbiához . Gyűlölöm és szeretem / ford. Babits Mihály, Lakatos István ; elemezte Lakatos István-- 5. Quintus Horatius Flaccus: Thaliarcushoz . Leuconoéhoz . Melpomenéhez / Quintus Horatius Flaccus ; ford.Vargha Gyula, Trencsényi-Waldapfel Imre, Kosztolányi Dezső ; elemezte Lakatos István-- 6. Tu Fu: Hitves, egyedül szépségével . Egy szépség / ford.Kosztolányi Dezső ; elemezte Csongor Barnabás-- 7. Walther von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán . Ó jaj, hogy eltünt minden / ford. Babits Mihály, Radnóti Miklós ; elemezte Csokonai Attila-- 8. Dzsajadéva: Gítagóvinda / ford. Weöres Sándor ; elemezte Zoltai Dénes, Jánosy István-- 9. Francesco Petrarca: Áldott a nap . Ti szerencsés füvek... / ford. Sárközi György ; elemezte Takács Zsuzsa-- 10. Szamszu'd-Dín Muhammad Háfiz: Ha sírázi török szépem... / ford. Képes Géza ; elemezte Simon Róbert-- 11. François Villon: A szép fegyverkovácsné panasza . Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták / ford. Vas István, Illyés Gyula ; elemezte Lator László-- 12. Pierre de Ronsard: Kertet, házat, hazát / ford. Illyés Gyula ; elemezte Pór Judit-- 13. Luis de Góngora: Lányok, a husvét múlik / ford. Nagy László ; elemezte Simor András-- 14. William Shakespeare: LXXV. szonett / ford. Szabó Lőrinc ; elemezte Tótfalusi István-- 15. John Milton: A vak szonettje / ford. Tóth Árpád ; elemezte Tótfalusi István-- 16. Johann Wolfgang von Goethe: Charlotte von Steinhoz . Vándor éji dala . A villikirály / ford. Vas István,Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Képes Géza ; elemezte Zoltai Dénes-- 17. William Blake: Tigris . A tigris / ford. Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc ; elemezte Tótfalusi István-- 18. Robert Burns: Ha mennél hideg szélben . John Anderson, szivem, John / ford. Weöres Sándor, Szabó Lőrinc ; elemezte Tótfalusi István-- 19. Friedrich Schiller: Az örömhöz / ford. Rónay György ; elemezte Bárdos László-- 20. Johann Christian Friedrich Hölderlin: Menon panasza Diotimáért / ford. Radnóti Miklós ; elemezte Bárdos László-- 21. George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja . E napon töltöm be harminchatodik évemet / ford.Tóth Árpád, Tótfalusi István ; elemezte Tótfalusi István-- 22. Percy Bysshe Shelley: Dal Anglia férfiaihoz . Óda a nyugati szélhez . Dal / ford. Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Radnóti Miklós ; elemezte Tótfalusi István-- 23. John Keats: La belle dame sans merci . Óda egy görög vázához . Utolsó szonett / ford. Babits Mihály, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc ; elemezte Péter Ágnes-- 24. Heinrich Heine: Mint egy virág, olyan vagy . A Loreley . Mit nekem már cifra zsoltár... / Heinrich Heine ; ford. Képes Géza, Szabó Lőrinc, Karinthy Frigyes ; elemezte Éltető József-- 25. Giacomo Leopardi: Árvamadár / ford., elemezte Rába György-- 26. Alekszandr Szergejevics Puskin: Téli este . Nem, már nem vonzanak / ford. Szabó Lőrinc ; elemezte Pór Judit-- 27. Victor Hugo: Az éj, az éj, az éj / ford. Kosztolányi Dezső ; elemezte Bárdos László-- 28. Edgar Allan Poe: A holló . Lee Annácska / ford. Tóth Árpád, Babits Mihály ; elemezte Tótfalusi István-- 29. Tarasz Hrihorovics: A meggyes-kertben... / ford. Weöres Sándor ; elemezte Bojtár Endre-- 30. Mihail Lermontov: Vitorla . Kimegyek az éji ködös útra / ford. Lator László ; elemezte Lator László, Pór Judit-- 31. Walt Whitman: Volt egy gyerek, aki elindult . Téli mozdony / ford. Vas István, Kosztolányi Dezső ; elemezte Dömény Katalin-- 32. Charles Baudelaire: Előhang . A Szépség . Az utazás / ford. Tóth Árpád ; elemezte Rába György-- 33. Giosuč Carducci: Himnusz a Sátánhoz / ford., elemezte Majtényi Zoltán-- 34. Paul Verlaine: Őszi chanson . Őszi dal . Chanson d'automne . Költészettan / ford. Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső ; elemezte Beney Zsuzsa-- 35. Mihai Eminescu: A csillagig / ford. Dsida Jenő ; elemezte Éltető József-- 36. Arthur Rimbaud: A részeg hajó . A magánhangzók szonettje / ford. Kardos László, Tóth Árpád ; elemezte Lator László-- 37. Konsztantinosz Petrosz Kavafisz: A barbárokra várva / ford. Somlyó György ; elemezte Papp Árpád-- 38. William Butler Yeats: Léda és a hattyú / ford. Görgey Gábor ; elemezte Szabó Edit, Szentmihályi Szabó Péter-- 39. Rubén Dario: A hattyúk / ford. Timár György ; elemezte Simor András-- 40. Francis Jammes: A ház rózsával lenne itt teli / ford. Radnóti Miklós ; elemezte Beney Zsuzsa-- 41. Christian Morgenstern: Az akasztófacimborák szövetségének dala / ford. Kálnoky László ; elemezte Drescher J. Attila-- 42. Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó . Orfeusz, Eurüdiké, Hermész / ford. Tóth Árpád, Rab Zsuza ; elemezte Vidor Miklós-- 43. Guillaume Apollinaire: Kikericsek . A Mirabeau-híd . A megsebzett galamb és a szökőkút / ford. Radnóti Miklós, Vas István ; elemezte Lator László-- 44. Fernando Nogueira Pessoa: Christian Rosenkreutz sírjánál / ford. Takács Zsuzsa ; elemezte Pál Ferenc-- 45. Thomas Stearns Eliot: J. Alfred Prufrock szerelmes éneke . Burbank bedekkerrel, Bleistein szivarral / ford. Kálnoky László, Vas István ; elemezte Szabó Edit, Szentmihályi Szabó Péter-- 46. Borisz Paszternak: Hamlet / ford. Illyés Gyula ; elemezte Rigó Béla-- 47. Pär Lagerkvist: A lándzsa elrepült... / ford., elemezte Tótfalusi István-- 48. Vlagyimir Majakovszkij: Vlagyimir Iljics Lenin / ford. Eörsi István ; elemezte Rigó Béla-- 49. Szergej Jeszenyin: Bokraink közt . Aranylik, őszül / ford. Rab Zsuzsa ; elemezte Baka István-- 50. Paul Éluard: Szabadság / ford. Somlyó György ; elemezte Bárdos László-- 51. Eugenio Montale: Az angolna / ford. Kálnoky László ; elemezte Majtényi Zoltán-- 52. Bertolt Brecht: Utódainkhoz / ford. Eörsi István ; elemezte Zoltai Dénes-- 53. Federico García Lorca: Gitár . Siratóének Ignacio Sánchez Mejías toreádor fölött / ford. Vas István, Nagy László ; elemezte Takács Zsuzsa-- 54. Jiri Wolker: Ballada a fűtő szemeiről / ford. József Attila ; elemezte Bojtár Endre-- 55. Pablo Neruda: Szerelmem Amerika, 1400 / ford. Orbán Ottó ; elemezte Simor András-- 56. Wystan Hugh Auden: Erdők / ford., elemezte Fodor András-- 57. Dylan Thomas: Csöndben ne lépj az éjszakába át / ford. Nagy László ; elemezte Szabó Edit, Szentmihályi Szabó Péter-- 58. Krzysztof Kamil Baczynski: Ha puskám egy napon leejtem / ford. Kormos István ; elemezte Bojtár Endre et al.

99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket bemutatják Aczél Géza et al. Budapest : Móra, 2002. 646 p.
Tartalom: 1. Ómagyar Mária-siralom / Bitskey István-- 2. Janus Pannonius, 1434-1472 / Bitskey István-- 3. Bornemisza Péter, 1535-1584 / Bitskey István-- 4. Balassi Bálint, 1554-1594 / Rigó Béla-- 5. Batsányi János, 1763-1845 / Berkes Erzsébet-- 6. Fazekas Mihály, 1766-1828 / Vasy Géza-- 7. Csokonai Vitéz Mihály, 1773-1805 / Komáromi Gabriella-- 8. Berzsenyi Dániel, 1776-1836 / Vasy Géza-- 9. Kölcsey Ferenc, 1790-1838 / Vasy Géza-- 10. Vörösmarty Mihály, 1800-1855 / Imre László-- 11. Arany János, 1817-1882 / Imre László-- 12. Tompa Mihály, 1817-1868 / Csűrös Miklós-- 13. Petőfi Sándor, 1823-1849 / Rigó Béla-- 14. Vajda János, 1827-1897 / Széles Klára-- 15. Reviczky Gyula, 1855-1889 / Széles Klára-- 16. Komjáthy Jenő, 1858-1895 / Eisemann György-- 17. Ady Endre, 1877-1919 / Görömbei András-- 18. Juhász Gyula, 1883-1937 / Hárs György-- 19. Babits Mihály, 1883-1941 / Sipos Lajos-- 20. Szép Ernő, 1884-1953 / Bárdos László-- 21. Kosztolányi Dezső, 1885-1936 / Tótfalusi István-- 22. Tóth Árpád, 1886-1928 / Vidor Miklós-- 23. Kassák Lajos, 1887-1967 / Aczél Géza-- 24. Karinthy Frigyes, 1887-1938 / Komáromi Gabriella-- 25. Áprily Lajos, 1887-1967 / Éltető József-- 26. Füst Milán, 1888-1967 / Kis Pintér Imre-- 27. Sik Sándor, 1889-1963 / Rónay László-- 28. Mécs László, 1895-1978 / Rónay László-- 29. Erdélyi József, 1896-1978 / Pomogáts Béla-- 30. Sinka István, 1897-1969 / Pomogáts Béla-- 31. Szabó Lőrinc, 1900-1957 / Kabdebó Lóránt-- 32. Márai Sándor, 1900-1988 / Rónay László-- 33. Illyés Gyula, 1902-1983 / Vörös László-- 34. József Attila, 1905-1937 / Rigó Béla-- 35. Dsida Jenő, 1907-1938 / Éltető József-- 36. Radnóti Miklós, 1909-1944 / Tarján Tamás-- 37. Vas István, 1910-1991 / Vasy Géza--38. Kálnoky László, 1912-1985 / Csűrös Miklós-- 39. Weöres Sándor, 1913-1989 / Tarján Tamás-- 40. Benjámin László, 1915-1986 / Alföldy Jenő-- 41. Pilinszky János, 1921-1981 / Bárdos László-- 42. Nemes Nagy Ágnes, 1922-1991 / Cs. Gyimesi Éva-- 43. Kormos István, 1923-1977 / Vasy Géza-- 44. Nagy László, 1925-1978 / Görömbei András-- 45. Szilágyi Domokos, 1938-1976 / Berkes Erzsébet et al.

Balotă, Nicolae: Abszurd irodalom. Bp.: Gondolat, 1979. 514 p. Bibliogr.: p. 489-504.

Beney Zsuzsa-Jelenits István:
            Beney Zsuzsa-Jelenits István: Bevezetés az irodalomba : beszélgetés a költészetről,         
            verselemzések. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
(Berzsenyi D., Petőfi S., Arany J., Vörösmarty M., Vajda J., Ady E., Babits M., Kosztolányi D., 
József A., Radnóti M., Pilinszky J., Weöres S., Márai S., Czóbel Minka, Nemes N.Á., Kormos I., 
Görgey G., Rába György, Bodosi György, Pinczési Judit, Marsall László, Szentimrei Jenő, Székely 
Magda versei)

            Beney Zsuzsa: Nyitva van az aranykapu : verselemzések / ill. Würtz Ádám. Móra, 1979. 
            (Bujj, bujj…, Radnóti M., József Attila, Petőfi S., Csokonai V.M., Tóth Árpád, Ady E., Vajda J., Szabó Lőrinc, 
                Berzsenyi D., Dsida J., Füst M., Kassák L., Kormos I., Nagy László, Tompa M., Arany János)

Imrei Andrea: Álomfejtés : Julio Cortázar novelláinak szimbólumelemzése. Budapest : L’Harmattan, 2003. Bibliogr.: p. 247-253. www.harmattan.hu/konyv_92.html


Irodalmi alkotások elemzése / vál. Gábor Emil. Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1976. 438 p.  (Diákkönyvtár) Bibliogr.: 429-435. p. Tartalom: 1. Poétika / Aristotelész-- 2. Irodalmi nevelés / Babits Mihály-- 3. Ábécé a versről és költőről / Kosztolányi Dezső-- 4. Versek szövegmagyarázata / Kosztolányi Dezső-- 5. Tanulmány egy versről / Kosztolányi Dezső-- 6. Ábécé a prózáról és regényről / Kosztolányi Dezső-- 7. Az irodalmi mű elemzésének útja / Péczely László-- 8. Stilisztikai elemzés / Barla Gyula-- 9. Miért szép a "Nefelejcs"? / Pásztor Bertalan-- 10. Az intellektuális prózastilus / Harsányi Zoltán-- 11. Drámai művek elemzése / Bécsy Tamás-- 12. Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában / Tolnai Gábor-- 13. Ady Endre: Hunn, új legenda / Kiss Tamás-- 14. Ady Endre: Emlékezés egy nyár éjszakára / Keresztury Dezső-- 15. Juhász Gyula: Tiszai csönd / Kiss Ferenc-- 16. Juhász Gyula: Tápai lagzi / Tüskés Tibor-- 17. Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz / Nemes Nagy Ágnes-- 18. Tóth Árpád: Körúti hajnal / Vargha Kálmán-- 19. Tóth Árpád: Jó éjszakát! / Kiss Tamás-- 20. Babits Mihály: Esti kérdés / Nemes Nagy Ágnes-- 21. Babits Mihály: Ősz és tavasz között / Kiss Tamás-- 22. Kosztolányi Dezső: Üllői úti fák / Vargha Kálmán-- 23. Kosztolányi Dezső: Ilona / Kiss Tamás-- 24. Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd / Vajda Endre-- 25. Sárközi György: Virágok beszélgetése / Rónay György-- 26. Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag / Béládi Miklós-- 27. József Attila: Külvárosi éj / Fodor András-- 28. József Attila: Holt vidék / Kiss Tamás-- 29. József Attila: Elégia / Bóka László-- 30. József Attila: Óda / Somlyó György-- 31. József Attila: A Dunánál / Pálmai Kálmán-- 32. Radnóti Miklós: Tétova óda / Baróti Dezső-- 33. Radnóti Miklós: A la recherche... / Vargha Kálmán-- 34. Illyés Gyula: Bartók / Simon István-- 35. Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút / Lengyel Balázs-- 36. Vlagyimir Majakovszkij: Szergej Jeszenyinnek / Eörsi István-- 37. Paul Éluard: Egy halotthoz / Rónay György-- 38. Louis Aragon: Elza a tükör előtt / Lengyel Balázs-- 39. Bertolt Brecht: Dal a jó emberekről / Garai Gábor-- 40. Federico Garcia Lorca: Alvajáró-románc / András László-- 41. Jevgenyij Vinokurov: Antik kórus / Elbert János-- 42. Jevgenyij Jevtusenko: Integetők / Garai Gábor et al.

Jaczó Dániel: Irodalomtörténeti áttekintés felvételizőknek és érettségizőknek : Dr. Vargha Balázs óravázlatainak és műelemzéseinek felhasználásával. Budapest : DFT-Budapest, 2002. 156 p. (Egyenes út az egyetemre)

Kamarás István: A Trilla szólamai : egy Örkény-egyperces olvasatai. Bp. Holnap K., 2003. 143 p.

Lőrincz Judit: A megközelítés fokozatai: Nádas Péter Családregényének hatásvizsgálata. Bp.Művelődéskutató Intézet, 1984. 99 p. 

*

Linktár


Changing Lives t. Literature cltl.umassd.edu/home-flash.cfm


Grafológia www.iraselemzo.hu/

Jobb vagy bal?  

Magyar Irodalomterápiás Társaság www.irodalomterapia.hu/

Magyar Művészet és Szocioterápiás KE www.mmszke.hu/muveszetterapia/biblio 

Nagy könyv
nagykonyv.lap.hu/                                     

Poetry
Pass on a Poem: www.passonapoem.com/
Poetry Practice: www.poetrypractice.com/index.htmlPoetry therapy  www.poetrytherapy.org/ The National Association for Poetry Therapy /USA - „versolvasás- és versírás-terápia” az Egyesült Államokban www.time.com/time/magazine/article/0,9171,903355-1,00.html 


The Reader Organization /UK/ thereader.org.uk/


School of Life (London) www.theschooloflife.com/

Startlap 

T.E.D.                                                                                                             
DeBotton 
Taylor www.ted.com/talks/lang/eng/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
                                             

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése